Research Faculty

徐麟

Professor Lin Xu
Principle Investigator
xulin01@sibs.ac.cn

2008.11:
University of Strasbourg (France), with Ph.D. degree
2005.2:
Shanghai Jiao Tong University (China), with M.S. degree
2002.6:
Shanghai Jiao Tong University (China), with B.S. degree

曾民环

Minhuan Zeng
Senior Technician
minhuan@sibs.ac.cn

王华

Hua Wang
Senior Technician
wanghua@sibs.ac.cn

Postdoctoral Fellow

刘武

Wu Liu
liuwu@sibs.ac.cn

喻杰

Jie Yu
yujie2016@sibs.ac.cn

Graduate Students

胡小梅

Xiaomei Hu
xmhu@sibs.ac.cn

方兴

Xing Fang
fangxing@sibs.ac.cn

翟宁

Ning Zhai
zhaining@sibs.ac.cn

周纯

Chun Zhou
zhouchun@sibs.ac.cn

潘轩

Xuan Pan
1286756971@qq.com

蔡迪

Di Cai
caidi2015@163.com

张腾

Teng Zhang
zhangteng@sippe.ac.cn

万启慧

Qihui Wan
wanqihui@sippe.ac.cn

温绍廷

Shaoting Wen
wenshaoting@sippe.ac.cn

杨正飞

Zhengfei Yang
yangzhengfei@sippe.ac.cn

Former members

李广

Guang Li

陈小帆

Xiaofan Chen

刘淑婧

Shujing Liu

董家强

Jiaqiang Dong

何崇圣

Chongsheng He

薛景石

Jingshi Xue

陈晓东

Xiaodong Chen

叶亚进

Yajin Ye

张嘉伟

Jiawei Zhang

高政

Zheng Gao

盛李宏

Lihong Sheng

陈吕琴

Lyuqin Chen

徐英强

Yingqiang Xu

刘景春

Jingchun Liu

胡博

Bo Hu

屈雨亮

Yuliang Qu

刘杰

Jie Liu

孙贝贝

Beibei Sun

史坚敏

Jianmin Shi

葛亚超

Yachao Ge

李冬杰

Dongjie Li

潘靖

Jing Pan
jingpan@sibs.ac.cn

张贵芳

Guifang Zhang
zhiwulab2013@163.com

Members

all_member_2 all_member_1